Valpar födda 2022-03-01  

Våran H-Kull 2 tikar 5 hanar 

Alla valpar har egna hem att flytta till 🙂